Om vår förening

OK Västerbotten är en lokal, kooperativ förening som underlättar för människor i rörelse och verkar för ett hållbart och levande län.

I länet finns 36 stationer som ägs av OK Västerbotten. 21 av dessa är bemannade och övriga är automatstationer. På de bemannade stationerna finns ett brett sortiment av varor, tjänster och de flesta har även ett stort matutbud.

Utbudet av tjänster kan variera, men alla våra stationer erbjuder uthyrning av släpvagnar och Tvätta själv-hallar. Biltvättmaskiner finns på våra stationer Kronoparken, Parkvägen, Carlslid och Ersboda i Umeå, Sörböle och Solbacken i Skellefteå samt stationen i Lycksele. Några stationer är ombud för Svenska Spel och ATG. Uthyrning av bilar och lastbilar finns på tre stationer. På samtliga stationer erbjuds gratis Wifi.

OK Västerbotten satsar på miljövänliga bränslen såsom E85 och el. För närvarande erbjuder vi E85 på 18 tankställen i länet och i samarbete med Umeå Energi har vi uppfört över 30 stycken laddstolpar på 11 stationer – Parkvägen, Kronoparken, Ersboda och Carlslid i Umeå samt i Storuman, Ånäset, Vindeln, Åsele och Lycksele. Tillsammans med Skellefteå Kraft och Tesla har vi också uppfört laddstolpar på Sörböle och Solbacken i Skellefteå. Vi erbjuder även HVO100 för både personbil och tung trafik på vår station Solbacken i Skellefteå och Carlslid i Umeå, Nordmaling och i Norsjö.

Organisation

Ledning

Erica Lundgren, VD
Mikael Hansson, ekonomichef
Johanna Aretorn, personalchef
Hanna Olsson, kommunikationschef
Robert Kristoffersson, försäljningschef

Styrelse

Föreningsstämman utser föreningens styrelse, som består av 3-5 ledamöter. I styrelsen ingår representanter för de anställda. Styrelsens sammansättning fr o m föreningsstämman 4 maj 2021:

Håkan Gustafsson, Umeå ordförande
Therese Karlsson, Umeå vice ordförande
Jeanette Morén, Skellefteå sekreterare
Greger Lindqvist, Dorotea ledamot
Linda Lif, Skellefteå ledamot
Peder Karlsson, Vilhelmina personalrepresentant
Josefin Kalla, Boliden personalrepresentant
Sven Henriksson, Dorotea suppleant personalrepresentant

Ägarombudsrådet

Ägarombudsrådet utgörs av respektive stations ordinarie ägarombud och har möte minst 3 gånger per år. Har ordinarie ägarombud förhinder att deltaga kallas ersättande ägarombud i stället. Ägarombudsrådet har till uppgift att ta del i beredningen av frågor av principiell innebörd och utgöra stöd för styrelsen i dess förvaltning av föreningens angelägenheter.

Föreningsstämman

Föreningsstämman består av ordinarie ägarombud och styrelse. Stämman utser två folkvalda revisorer, en auktoriserad revisor samt styrelsens ledamöter.