En kvinnlig butiksanställd håller fram en smörgås med serveringstång till en kund i förgrunden

Om föreningen

OK Västerbotten ekonomisk förening

OK Västerbotten är en lokal, kooperativ förening som underlättar för människor i rörelse och verkar för ett hållbart och levande län, från kust till fjäll. OK Västerbotten ägs av sina drygt 90 000 medlemmar. Samtliga stationer samarbetar under varumärket OKQ8. Alla beslut fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på. Vi är ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ – för dig och oss, tillsammans för ett levande län.

I länet finns totalt 36 stationer som ägs och drivs av OK Västerbotten. 21 av dessa är bemannade och övriga är automatstationer. På de bemannade stationerna finns ett brett sortiment av varor, tjänster och de flesta har även ett stort matutbud.

Utbudet av tjänster kan variera, men alla våra stationer erbjuder uthyrning av släpvagnar och Tvätta själv-hallar. Biltvättmaskiner finns på våra stationer Kronoparken, Parkvägen, Carlslid och Ersboda i Umeå, Sörböle och Solbacken i Skellefteå samt stationen i Lycksele. Några stationer är ombud för Svenska Spel och ATG. Uthyrning av bilar och lastbilar finns på tre stationer. På samtliga stationer erbjuds gratis Wifi.

OK Västerbotten vill hjälpa sina medlemmar och kunder att ställa om till hållbarare drivmedel, därför satsar vi extra mycket på el och Neste MY Förnybar Diesel HVO100. I samarbete med Umeå Energi och OKQ8 och Skellefteå Kraft har vi uppfört el-laddare på 14 stationer runtom i länet. De som finns i Burträsk, Norsjö och på Solbacken är dessutom så kallade supersnabbladdare (150kW). Vår målsättning är att kunna erbjuda supersnabbladdare på alla våra bemannade stationer år 2026. HVO100 hittar du på 12 av våra stationer och vi kommer erbjuda det på fler stationer framöver. 

Föreningsstämman

Föreningsstämman består av ordinarie ägarombud och styrelse. Stämman utser två folkvalda revisorer, en auktoriserad revisor samt styrelsens ledamöter.

Företagsledningen

Vd

Erica Lundgren

070-108 07 76
erica.lundgren@vasterbotten.ok.se

Ekonomi- och fastighetschef

Mikael Hansson

090-10 57 54
mikael.hansson@vasterbotten.ok.se

Personalchef

Johanna Aretorn

090-10 57 61
johanna.aretorn@vasterbotten.ok.se

Kommunikationschef

Hanna Olsson

090-10 57 62, 072-382 48 70
hanna.olsson@vasterbotten.ok.se

Försäljningschef

Robert Kristoffersson


090-10 57 57
robert.kristoffersson@vasterbotten.ok.se

Styrelsen

Föreningsstämman utser föreningens styrelse, som består av 3-5 ledamöter. I styrelsen ingår representanter för de anställda. Styrelsens sammansättning fr o m föreningsstämman 4 maj 2021:

Umeå, ordförande

Håkan Gustafsson

Umeå, ordförande

Umeå, vice ordförande

Therese Karlsson

Umeå, vice ordförande

Skellefteå, sekreterare

Jeanette Morén

Skellefteå, sekreterare

Dorotea, ledamot

Greger Lindqvist

Dorotea, ledamot

Skellefteå, ledamot

Linda Lif

Skellefteå, ledamot

Vilhelmina, personalrepresentant

Peder Karlsson

Vilhelmina, personalrepresentant

Boliden, personalrepresentant

Josefin Kalla

Boliden, personalrepresentant

Dorotea, suppleant personalrepresentant

Sven Henriksson

Dorotea, suppleant personalrepresentant

Ägarombud

Ägarombudsrådet utgörs av respektive stations ordinarie ägarombud och har möte minst 3 gånger per år. Har ordinarie ägarombud förhinder att deltaga kallas ersättande ägarombud i stället. Ägarombudsrådet har till uppgift att ta del i beredningen av frågor av principiell innebörd och utgöra stöd för styrelsen i dess förvaltning av föreningens angelägenheter.

Våra stationer