Välkommen till

OK Västerbotten

Ett hållbart ägande

OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag över 97 000 medlemmar och driver 36 drivmedelsstationer runt om i Västerbotten. Samtliga stationer samarbetar under varumärket OKQ8. Alla beslut fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på. Vi är ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ – för dig och oss, för samhället och miljön.

Varmt välkommen till oss!

Vi vill veta vad du tycker kring engagemang

Vi vill fortsätta vara en stark ekonomisk förening som skapar nytta för våra medlemmar, därför arbetar vi just nu med ett projekt vars syfte är att stärka OK Västerbotten i frågor kring ökat medlemsengagemang. I korthet är våra mål följande:
– Att tydliggöra, synliggöra och skapa attraktionskraft kring rollen som ägarombud
– Att fånga upp fler aktiva och bredda representationen hos dem som engagerar sig
– Att utveckla och testa nya engagemangsformer

En enkätundersökning är ett sätt för oss att få veta vad våra medlemmar tycker, vi hoppas därför att du vill svara. Enkäten når du här.
Dina svar är anonyma och kommer hanteras av en arbetsgrupp i föreningen, tack för att du tar dig tid att svara!