Om vår förening

OK Västerbotten är en kooperativ förening som har till uppgift att ta till vara på medlemmarnas ekonomiska intressen inom framför allt bilägandet.

I länet finns 36 stationer som ägs av OK Västerbotten. 21 av dessa är bemannade och övriga är automatstationer. På de bemannade stationerna finns ett brett sortiment av varor och tjänster och flera erbjuder vårt nya matkoncept Quick To Go.

Utbudet av tjänster kan variera, men alla våra stationer erbjuder uthyrning av släpvagnar och Tvätta själv-hallar. Biltvättmaskiner finns på våra stationer Kronoparken, Parkvägen, Carlslid och Ersboda i Umeå, Sörböle och Solbacken i Skellefteå samt stationen i Lycksele. Några stationer är ombud för Svenska Spel och ATG. Uthyrning av bilar och lastbilar finns på tre stationer. På samtliga stationer erbjuds gratis Wifi.

OK Västerbotten äger dessutom ett familjärt hotell i Umeå med 43 bäddar som du kan läsa mer om och boka in dig på under rubriken OK Hotell. Alla medlemmar har 10 procents rabatt på hotellet, kom ihåg att meddela när du bokar att du är medlem.

OK Västerbotten satsar på miljövänliga bränslen såsom E85 och el. För närvarande erbjuder vi E85 på 20 tankställen i länet och i samarbete med Umeå Energi har vi uppfört fyra stationer med laddstolpar på Kronoparken, Ersboda och Carlslid i Umeå samt i Storuman. Tillsammans med Skellefteå Kraft och Tesla har vi också uppfört laddstolpar på Solbacken i Skellefteå.

Organisation

Ledning

Erica Lundgren, VD
Mikael Hansson, ekonomichef
Johanna Aretorn, personalchef
David Persson, affärsutvecklare

Styrelse

Föreningsstämman utser föreningens styrelse, som består av 3-5 ledamöter. I styrelsen ingår representanter för de anställda. Styrelsens sammansättning fr o m föreningsstämman 22 maj 2017:

Håkan Gustafsson, Umeå ordförande
Tommy Lundmark, Skellefteå vice ordförande
Jeanette Morén, Skellefteå sekreterare
Greger Lindqvist, Dorotea ledamot
Bernth Nygren, Umeå ledamot
Peder Karlsson, Vilhelmina personalrepresentant
Josefin Stenlund, Boliden personalrepresentant
Sven Henriksson, Dorotea suppleant personalrepresentant

Distrikt

I Västerbotten finns 14 distrikt och på distriktsstämmorna utses ombud till föreningsstämman på ett år i taget. Varje distrikt har ett distriktsråd bestående av minst 3 ledamöter, som väljs på två år och är kontaktorgan mellan medlemmarna och distriktsstämman.

Föreningsrådet

Föreningsrådet utgörs av respektive distrikts ordförande och sammanträder minst 3 gånger per år. Föreningsrådet har till uppgift att ta del i beredningen av frågor av principiell innebörd och utgöra stöd för styrelsen i dess förvaltning av föreningens angelägenheter.

Föreningsstämman

Föreningsstämman består av ombud, styrelse och föreningsråd. Stämman utser två folkvalda revisorer, en auktoriserad revisor samt styrelsens ledamöter.

Video som förklarar vad OK är