Om vår förening

OK Västerbotten är en kooperativ förening som har till uppgift att ta till vara på medlemmarnas ekonomiska intressen inom framför allt bilägandet.

I länet finns 36 stationer som ägs av OK Västerbotten. 21 av dessa är bemannade och övriga är automatstationer. På de bemannade stationerna finns ett brett sortiment av varor och tjänster och flera erbjuder vårt nya matkoncept Quick To Go.

Utbudet av tjänster kan variera, men alla våra stationer erbjuder uthyrning av släpvagnar och Tvätta själv-hallar. Biltvättmaskiner finns på våra stationer Kronoparken, Parkvägen, Carlslid och Ersboda i Umeå, Sörböle och Solbacken i Skellefteå samt stationen i Lycksele. Några stationer är ombud för Svenska Spel och ATG. Uthyrning av bilar och lastbilar finns på tre stationer. På samtliga stationer erbjuds gratis Wifi.

OK Västerbotten satsar på miljövänliga bränslen såsom E85 och el. För närvarande erbjuder vi E85 på 20 tankställen i länet och i samarbete med Umeå Energi har vi uppfört sju stationer med laddstolpar på Kronoparken, Ersboda och Carlslid i Umeå samt i Storuman, Ånäset, Vindeln och Lycksele. Tillsammans med Skellefteå Kraft och Tesla har vi också uppfört laddstolpar på Solbacken i Skellefteå.

Organisation

Ledning

Erica Lundgren, VD
Mikael Hansson, ekonomichef
Johanna Aretorn, personalchef
David Persson, affärsutvecklare

Styrelse

Föreningsstämman utser föreningens styrelse, som består av 3-5 ledamöter. I styrelsen ingår representanter för de anställda. Styrelsens sammansättning fr o m föreningsstämman 17 maj 2018:

Håkan Gustafsson, Umeå ordförande
Tommy Lundmark, Skellefteå vice ordförande
Jeanette Morén, Skellefteå sekreterare
Greger Lindqvist, Dorotea ledamot
Therese Karlsson, Umeå ledamot
Peder Karlsson, Vilhelmina personalrepresentant
Josefin Persson, Boliden personalrepresentant
Sven Henriksson, Dorotea suppleant personalrepresentant

Ägarombudsrådet

Ägarombudsrådet utgörs av respektive stations ordinarie ägarombud och har möte minst 3 gånger per år. Har ordinarie ägarombud förhinder att deltaga kallas ersättande ägarombud i stället. Ägarombudsrådet har till uppgift att ta del i beredningen av frågor av principiell innebörd och utgöra stöd för styrelsen i dess förvaltning av föreningens angelägenheter.

Föreningsstämman

Föreningsstämman består av ordinarie ägarombud och styrelse. Stämman utser två folkvalda revisorer, en auktoriserad revisor samt styrelsens ledamöter.

Video som förklarar vad OK är