Visselblåsning

OK Västerbottens verksamhet ska vara transparent och hålla hög etisk nivå, på så sätt skapar vi förtroende och trovärdighet. Därför har vi inrättat en så kallad visselblåsartjänst.

Via den tjänsten, kallad Whistle B, kan alla anställda och externa intressenter varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Och då tjänsten tillhandahålls av en extern part sker det helt anonymt.

Du når vår visselblåsartjänst här
Du kan även scanna QR-koden nedan för att komma till vår visselblåsartjänst.

Riktlinjer för visselblåsning

Vi tillåter inga repressalier mot någon som skickar ett visselblåsarmeddelande i god tro. För ytterligare information om visselblåsarskydd, se våra Riktlinjer för visselblåsning