OK och OKQ8

OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsbolag. Det är ett svenskt aktiebolag med ca 700 stationer över hela landet och ytterligare 40 anläggningar för tung trafik, och kan därmed erbjuda ett komplett produkt- och tjänsteutbud för både bilen och bilisten. Men hur förhåller sig OKQ8 till OK Västerbotten och de andra OK föreningarna?

OK är en konsumentkooperativ rörelse som består av sex självständiga ekonomiska föreningar, där OK ekonomiska förening är en sammanslagning av flera tidigare självständiga föreningar.

  • OK ekonomisk förening
  • OK Köping
  • OK Norrbotten
  • OK Värmland
  • OK Västerbotten
  • OK Örnsköldsvik

Alla sex OK föreningarna samarbetar under varumärket OKQ8. Men OK ekonomisk förening äger dessutom 50 procent av drivmedelsbolaget OKQ8 AB, där Kuwait Petroleum International äger den andra halvan.

OK Västerbotten har inget direkt ägande i OKQ8 AB. Istället regleras samarbetet mellan OK Västerbotten och OKQ8 via ett avtal som innebär att OK Västerbotten inhandlar sitt drivmedel från OKQ8 AB. På liknande sätt finns inköpsavtal med Cikab (Coop inköps AB) som levererar butiksvaror och Axfood som levererar kiosksortimentet.