Vår medlemsorganisation

✓ Ägarombud
✓ Digital omröstning
✓ Medlemsdag

Våra valda ägarombud 2020-2022

Boliden:
Mårten Larsson

Min roll som ägarombud innebär att stadigvarande kontakt med station och medlemmar går hand i hand. Mitt nätverk och mångåriga erfarenhet från företagslivet tror jag är en bra kombination för att hålla medlemmarnas intresse i fokus.

Burträsk:
Mona Kvist

Med mitt engagemang som förtroendevald ställer jag gärna upp på medlemsaktiviteter för att bidra till utveckling av såväl stationen som föreningen.

Carlslid:
Maia Bruhn

Som ägarombud vill jag bidra med min kompetens inom organisation och personalutveckling och vara med och utveckla och påverka stationen.

Dorotea:
Lennart Hansson

Som förtroendevald under flera år kan jag med ett stort kontaktnät bidra till att få fler medlemmar att engagera sig, vilket jag ser som en rolig uppgift under kommande år.

Ersboda:
Christina Clausén

Jag vill bidra med min erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation, så att vi tillsammans kan hitta kreativa vägar för att få nya OK Västerbotten-medlemmar och fler kunder till stationen.

Kanalgatan:
Evelina Persson

Kanalgatan är min hemmastation som det finns stor potential i och den vill jag vara med att påverka, för att få den att bli ännu bättre.

Klemensnäs:
Lars-Anders Burman

Jag har stor erfarenhet från såväl folkrörelse- som styrelsearbete och vill arbeta för att utveckla stationen på bästa sätt utifrån dess möjligheter.

Kronoparken:
Roger Persson

Jag har en bakgrund inom och stor erfarenhet av branschen och vill verka för att stationen ska få vara den naturliga mötesplatsen.

Lycksele:
Anders Lindahl

Jag vill jobba för att utveckla butiken och få den mer synlig, genom t ex aktiviteter som lockar kunder och fler medlemmar.

Lövånger:
Peter Engström

Som ägarombud vill jag vara med och verka för att stationen ska finnas kvar på orten och för att kunderna ska ha en väl fungerande station.

Norsjö:
Anders Björk

Genom att vara ägarombud vill jag verka för att få fler medlemmar – gärna yngre – som vill vara med och engagera sig och förstå nyttan av kooperation.

Parkvägen:
Urban Karlsson

Jag gillar kooperation och att OK Västerbotten är medlemsägt och jag vill vara med och utveckla stationen att bli ännu bättre för medlemmar och kunder.

Robertsfors:
Carl-Johan Pettersson

Den lokala stationen är en viktig mötesplats och jag vill vara med och värva nya medlemmar genom t ex lokala arrangemang.

Solbacken:
Erik Brännström

Som entreprenör är jag van att driva frågor från idé till verklighet och med stor erfarenhet av försäljning och livsmedel har jag mycket att bidra med.

Storuman:
Ginna Härgestam

Stationen i Storuman är en viktig del av samhället och därför vill jag fortsätta arbeta för att utveckla en modig förening som vågar tänka framåt.

Sörböle:
Ludwig Eriksson

Jag brinner för att tillsammans med andra hitta nya kreativa lösningar och skapa engagemang lång utöver stationsområdet. Och öka medvetenheten om fördelarna med en medlemsägd förening och den unika möjligheten att påverka.

Teg:
Krister Ruth

Jag gillar det kooperativa medlemsägandet där vinsten går tillbaka till medlemmarna och som ägarombud vill jag jobba med kundaktiviteter och sponsring.

Vilhelmina:
Kenth Löfgren

Som ägarombud är jag stolt över att vara en i kooperativet! Min målsättning är bland annat att stötta den lokala stationen och få fler att förstå finessen med den kooperativa idén och därmed bli medlemmar i OK Västerbotten.

Vindeln:
Thomas Hedman

Det viktigaste för en kooperativ verksamhet är att ha medlemmar som är engagerade och, som jag, brinner för att kvar stationen på orten.

Ånäset:
Hans Eliasson

Som ägarombud vill jag jobba aktivt med stationen för att få fler personer att se nyttan av medlemsskapet och gå in som medlemmar.

Åsele:
Gerhard Sansell

Jag vill ge våra medlemmar personlig service utöver det vanliga och verka för att stationen har det sortiment och tjänster som medlemmarna på orten behöver.

Medlemsorganisation – digital röstning

För att öka medlemmarnas engagemang gjorde vi om vår medlemsorganisation 2018. Bland annat att införde vi ägarombud och digitala omröstningar.

 • Istället för val varje år håller vi val vartannat år.
 • Istället för att valberedningen nominerar kan alla medlemmar nominera.
 • Istället för val på distriktsstämmor genomför vi val digitalt och på station.
 • Istället för att 50 ledamöter väljs på distriktsstämmor väljs 1 ägarombud och 1 ersättare per bemannad station. De ordinarie ägarombuden utgör i sin tur sedan OK Västerbottens föreningsstämma.
 • Varje år arrangerar vi också en medlemsdag på våra bemannade stationer – som ersätter stämmorna i respektive distrikt

Medlemsdagen för oss samman

Syftet med medlemsdagen är att:

 • ersätta den fysiska träffen under distriktsstämman
 • öka kunskapen om OK Västerbotten
 • öka kunskapen om nyttan för regionen
 • öka kunskapen om våra medlemsförmåner
 • ge medlemmar möjlighet att träffa de nominerade och även rösta på stationen (vartannat år)
 • fördjupa säljchef- och ägarombudens relation med dig som medlem.

Medlemsdagen fyller vi med roliga och minnesvärda aktiviteter och bra erbjudanden för alla åldrar. Den första medlemsdagen genomfördes 17 mars 2018. Nästa medlemsdag skulle ha genomförts den 21 mars 2020, men med anledning av coronaviruset flyttas den fram till 30 oktober 2021.

Läs mer om vår medlemsorganisation

Följ oss på facebook.com/okvasterbotten så håller du dig uppdaterad om vad som händer i vår förening.