Vår medlemsorganisation

✓ Ägarombud
✓ Digital omröstning
✓ Medlemsdag

Våra valda ägarombud 2022-2024

Boliden:
Mårten Larsson

Min roll som ägarombud innebär att stadigvarande kontakt med station och medlemmar går hand i hand. Mitt nätverk och mångåriga erfarenhet från företagslivet tror jag är en bra kombination för att hålla medlemmarnas intresse i fokus.

Burträsk:
Mona Kvist

Med mitt engagemang som förtroendevald ställer jag gärna upp på medlemsaktiviteter för att bidra till utveckling av såväl stationen som föreningen.

Carlslid:
Staffan Lageholm

Genom mitt intresse för miljöfrågor vill jag gärna vara med och utveckla både stationen och föreningen mot framtiden.

Dorotea:
Lennart Hansson

Som förtroendevald under flera år kan jag med ett stort kontaktnät bidra till att få fler medlemmar att engagera sig, vilket jag ser som en rolig uppgift under kommande år.

Ersboda:
Christina Clausén

Jag vill bidra med min erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation, så att vi tillsammans kan hitta kreativa vägar för att få nya OK Västerbotten-medlemmar och fler kunder till stationen.

Kanalgatan:
Evelina Persson

Kanalgatan är min hemmastation som det finns stor potential i och den vill jag vara med att påverka, för att få den att bli ännu bättre.

Klemensnäs:
Lars-Anders Burman

Jag har stor erfarenhet från såväl folkrörelse- som styrelsearbete och vill arbeta för att utveckla stationen på bästa sätt utifrån dess möjligheter.

Kronoparken:
Roger Persson

Jag har en bakgrund inom och stor erfarenhet av branschen och vill verka för att stationen ska få vara den naturliga mötesplatsen.

Lycksele:
Lars Ohlsson

Jag gillar att stationen har ett välsorterat sortiment och bra personal. Jag är övertygad att det finns möjligheter att värva fler medlemmar så att vi blir större och starkare.

Lövånger:
Maria Granskär

Jag vill bidra till stationens utveckling och dess lokala närvaro och visa på tillgängligheten och utbudet.

Norsjö:
Anders Björk

Genom att vara ägarombud vill jag verka för att få fler medlemmar – gärna yngre – som vill vara med och engagera sig och förstå nyttan av kooperation.

Parkvägen:
Malin Moström

Kooperationen är viktig, det är du som är medlem som är ägare. Jag vill fortsätta jobba med att förbättra och förnya tillsammans med personalen, kunder och medlemmar.

Robertsfors:
Carl-Johan Pettersson

Den lokala stationen är en viktig mötesplats och jag vill vara med och värva nya medlemmar genom t ex lokala arrangemang.

Solbacken:
Anna Nordström

Jag är intresserad av hållbarhet och framtiden och vill bidra till utveckling genom att ha medlemmen och kunden i fokus.

Storuman:
Vakant

Stationen saknar för tillfället ägarombud. Är du intresserad? Kontakta Johanna Aretorn

Teg:
Tomas Elebro

Jag vill vara med och bidra till att aktivt komma på nya idéer för att tillsammans utveckla stationen.

Vilhelmina:
Bert Larneback

Med min långa erfarenhet av föreningslivet och stora kontaktnät hoppas jag bli en bra representant för medlemmarna.

Vindeln:
Thomas Hedman

Det viktigaste för en kooperativ verksamhet är att ha medlemmar som är engagerade och, som jag, brinner för att kvar stationen på orten.

Ånäset:
Hans Eliasson

Som ägarombud vill jag jobba aktivt med stationen för att få fler personer att se nyttan av medlemsskapet och gå in som medlemmar.

Åsele:
Petri Kivimäki

Jag kan bidra till stationens utveckling ex genom att tillsammans med medlemmar och ortens föreningsliv genomföra aktiviteter i syfte att få fler medlemmar.

Medlemsorganisation – digital röstning

För att öka medlemmarnas engagemang gjorde vi om vår medlemsorganisation 2018. Bland annat att införde vi ägarombud och digitala omröstningar.

 • Istället för val varje år håller vi val vartannat år.
 • Istället för att valberedningen nominerar kan alla medlemmar nominera.
 • Istället för val på distriktsstämmor genomför vi val digitalt och på station.
 • Istället för att 50 ledamöter väljs på distriktsstämmor väljs 1 ägarombud och 1 ersättare per bemannad station. De ordinarie ägarombuden utgör i sin tur sedan OK Västerbottens föreningsstämma.
 • Varje år arrangerar vi också en medlemsdag på våra bemannade stationer – som ersätter stämmorna i respektive distrikt

Medlemsdagen för oss samman

Syftet med medlemsdagen är att:

 • ersätta den fysiska träffen under distriktsstämman
 • öka kunskapen om OK Västerbotten
 • öka kunskapen om nyttan för regionen
 • öka kunskapen om våra medlemsförmåner
 • ge medlemmar möjlighet att träffa de nominerade och även rösta på stationen (vartannat år)
 • fördjupa säljchef- och ägarombudens relation med dig som medlem.

Medlemsdagen hålls en gång per år, oftast i mars. Dagen fyller vi med roliga och minnesvärda aktiviteter och bra erbjudanden för alla åldrar. Den första medlemsdagen genomfördes 17 mars 2018.

Läs mer om vår medlemsorganisation

Följ oss på facebook.com/okvasterbotten så håller du dig uppdaterad om vad som händer i vår förening.