Återbäring och ränta

Återbäring

Föreningsstämman 17 maj 2022 – beslöt att fastställa styrelsens förslag

Återbäring för köp 2021 utgår med:
Drivmedel bemannade anläggningar 20 öre/l
Drivmedel automater 5 öre/l

Övriga återbäringsberättigade köp 2%

Aktuella räntesatser

Aktuella räntor på Sparkontot från 1/11-2022

0,75% på saldon över 10,000 kr
0,3% på saldon mellan 3,000.01 – 10,000 kr
0,1% på saldon upp till 3,000 kr. När en saldogräns överskrids beräknas den högre räntesatsen på hela det sparade beloppet

Insatskonto

1,0 % för 2021 enligt stämmobeslut 17 maj 2022

Lagen om insättningsgaranti

Kontoinnehavarens behållning på sparkontot omfattas inte av insättningsgaranti, enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta betyder att insätta medel kan gå förlorade om din OK-förening går i konkurs eller annars har betalningssvårigheter. OK-föreningens inlåningsverksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Mer information om föreningens verksamhet, finansiella verksamhet och användning av insatta medel, erhålls från respektive förening eller på denna webbplats.