Vår medlemsorganisation

✓ Ägarombud
✓ Digital omröstning
✓ Medlemsdag

Våra valda ägarombud 2018-2020

Boliden:
Mats Hjärtström

Stationen utgör en viktig del i samhället och jag vill verka för att stationen ska ges bästa förutsättningar att fortsätta ge en bra service.

Burträsk:
Mona Kvist

Med mitt engagemang som förtroendevald ställer jag gärna upp på medlemsaktiviteter för att bidra till utveckling av såväl stationen som föreningen.

Carlslid:
Maia Bruhn

Som ägarombud vill jag bidra med min kompetens inom organisation och personalutveckling och vara med och utveckla och påverka stationen.

Dorotea:
Lennart Hansson

Som förtroendevald under flera år kan jag med ett stort kontaktnät bidra till att få fler medlemmar att engagera sig, vilket jag ser som en rolig uppgift under kommande år.

Ersboda:
Krister Ruth

Jag gillar det kooperativa medlemsägandet där vinsten går tillbaka till medlemmarna och som ägarombud vill jag jobba med kundaktiviteter och sponsring.

Kanalgatan:
Evelina Persson

Kanalgatan är min hemmastation som det finns stor potential i och den vill jag vara med att påverka, för att få den att bli ännu bättre.

Klemensnäs:
Lars-Anders Burman

Jag har stor erfarenhet från såväl folkrörelse- som styrelsearbete och vill arbeta för att utveckla stationen på bästa sätt utifrån dess möjligheter.

Kronoparken:
Roger Persson

Jag har en bakgrund inom och stor erfarenhet av branschen och vill verka för att stationen ska få vara den naturliga mötesplatsen.

Lycksele:
Anders Lindahl

Jag vill jobba för att utveckla butiken och få den mer synlig, genom t ex aktiviteter som lockar kunder och fler medlemmar.

Lövånger:
Peter Engström

Som ägarombud vill jag vara med och verka för att stationen ska finnas kvar på orten och för att kunderna ska ha en väl fungerande station.

Norsjö:
Anders Björk

Genom att vara ägarombud vill jag verka för att få fler medlemmar – gärna yngre – som vill vara med och engagera sig och förstå nyttan av kooperation.

Parkvägen:
Urban Karlsson

Jag gillar kooperation och att OK Västerbotten är medlemsägt och jag vill vara med och utveckla stationen att bli ännu bättre för medlemmar och kunder.

Robertsfors:
Carl-Johan Pettersson

Den lokala stationen är en viktig mötesplats och jag vill vara med och värva nya medlemmar genom t ex lokala arrangemang.

Solbacken:
Erik Brännström

Som entreprenör är jag van att driva frågor från idé till verklighet och med store erfarenhet av försäljning och livsmedel har jag mycket att bidra med.

Storuman:
Ginna Härgestam

Stationen i Storuman är en viktig del av samhället och därför vill jag fortsätta arbeta för att utveckla en modig förening som vågar tänka framåt.

Sörböle:
Linda Lif

Med en bakgrund som anställd på OKQ8 under gymnasietiden och även bred föreningsvana och stor erfarenhet av folkrörelsearbete vill jag bidra till stationens utveckling.

Teg:
Anna Westerberg

Genom ett tidigare samarbete var jag med och tog fram en ny strategi för OK Västerbotten och med den inblicken kan jag bidra med kloka synpunkter för stationen.

Vilhelmina:
Jörgen Karlsson

Genom egen erfarenhet från försäljning och service brinner jag för att inlandet ska ha kvar den lokala närvaron och att det ska finnas ett brett utbud som passar de flesta.

Vindeln:
Thomas Hedman

Det viktigaste för en kooperativ verksamhet är att ha medlemmar som är engagerade och, som jag, brinner för att kvar stationen på orten.

Ånäset:
Hans Eliasson

Som ägarombud vill jag jobba aktivt med stationen för att få fler personer att se nyttan av medlemsskapet och gå in som medlemmar.

Åsele:
Petri Kivimäki

Med min erfarenhet vill jag bidra till att göra stationen och föreningen synligare i Västerbotten, genom bl a kulturaktiviteter.

Medlemsorganisation – digital röstning

För att öka medlemmarnas engagemang gjorde vi om vår medlemsorganisation 2018. Bland annat att införde vi ägarombud och digitala omröstningar.

 • Istället för val varje år håller vi val vartannat år.
 • Istället för att valberedningen nominerar kan alla medlemmar nominera.
 • Istället för val på distriktsstämmor genomför vi val digitalt och på station.
 • Istället för att 50 ledamöter väljs på distriktsstämmor väljs 1 ägarombud och 1 ersättare per bemannad station. De ordinarie ägarombuden utgör i sin tur sedan OK Västerbottens föreningsstämma.
 • Varje år arrangerar vi också en medlemsdag på våra bemannade stationer – som ersätter stämmorna i respektive distrikt

Medlemsdagen för oss samman

Syftet med medlemsdagen är att:

 • ersätta den fysiska träffen under distriktsstämman
 • öka kunskapen om OK Västerbotten
 • öka kunskapen om nyttan för regionen
 • öka kunskapen om våra medlemsförmåner
 • ge medlemmar möjlighet att träffa de nominerade och även rösta på stationen
 • fördjupa säljchef- och ägarombudens relation med dig som medlem.

Medlemsdagen fyller vi med roliga och minnesvärda aktiviteter och bra erbjudanden för alla åldrar. Den första medlemsdagen genomfördes 17 mars 2018. Nästa medlemsdag skulle ha genomförts den 21 mars 2020, men med anledning av coronaviruset flyttas den fram till hösten.

Läs mer om vår medlemsorganisation

Följ oss på facebook.com/okvasterbotten så håller du dig uppdaterad om vad som händer i vår förening.