VÅR MEDLEMSORGANISATION

NYHETER FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM!

✓ Ägarombud
✓ Digital omröstning
✓ Medlemsdag

2017 FÖRÄNDRAR VI MEDLEMSORGANISATIONEN

Vi gör om vår medlemsorganisation. Ditt medlemskap i OK Västerbotten ska bli:

 • Närmare: Varje bemannad station får ett lokalt ägarombud som ska föra din och andra medlemmars talan, med målet att utveckla stationen på din ort
 • Smidigare: Du kan påverka hemifrån, genom att nominera och rösta digitalt

FÖRÄNDRINGARNA I KORTHET

 • Istället för val varje år håller vi val vartannat år
 • Istället för att valberedningen nominerar kan alla medlemmar nominera
 • Istället för val på distriktsstämmor genomför vi val digitalt och på station
 • Istället för att 50 ledamöter väljs på distriktsstämmor väljs 1 ägarombud och 1 ersättare per bemannad station digitalt. De ordinarie ägarombuden utgör i sin tur sedan OK Västerbottens föreningsstämma
 • Varje år arrangerar vi en medlemsdag på våra bemannade stationer – som ersätter stämmorna i respektive distrikt

DEN NYA MEDLEMSORGANISATIONEN

MED SIKTE PÅ FÖRBÄTTRINGAR: ÄGAROMBUDET

Varje bemannad station ska ha ett ägarombud och en ersättare. Ägarombudet är en person som vill engagera sig i sin station och bidra till att den blir bättre. 

För att bli ägarombud krävs det att du:

 • är medlem i OK Västerbotten
 • är kund på aktuell station
 • är serviceinriktad
 • har lokal kännedom
 • är social
 • är van användare av dator och internet

Som ägarombud ska du:

 • arbeta för att öka intresset för det gemensamma ägandet
 • bidra till stationens och OK Västerbottens utveckling
 • hålla fortlöpande kontakt med respektive stations säljchef
 • genomföra aktiviteter i och kring stationen tillsammans med stationens säljchef
 • kommunicera medlemmarnas önskemål till ledningen
 • utgöra OK Västerbottens föreningsstämma

DIGITAL OMRÖSTNING GÖR DET SMIDIGARE

Du nominerar ditt ägarombud, eller dig själv, på adressen val.okvasterbotten.se. Där sker också röstningen, när det är dags för den.

Har du inte tillgång till dator eller känner dig osäker på hur man nominerar och röstar på nätet går det bra att göra det på din station (under medlemsdagen).

Nominering samt val är genomfört, nästa val sker 2020. 

MEDLEMSDAGEN FÖR OSS SAMMAN

Istället för att träffas fysiskt på distriktsstämman genomför vi den här processen digitalt och ersätter mötet med en medlemsdag där du har möjlighet att rösta på plats. Under medlemsdagen kommer du att få information om årets som gått och du kommer erbjudas minnesvärda aktiviteter och bra erbjudanden. Dessutom har du möjlighet att lära känna stationens säljchef och ägarombud.

MEDLEMSÅRET OCH VÅR NYA DEMOKRATISKA PROCESS

Vartannat år röstar vi fram våra ägarombud.

 1. Höst: Nomineringsperioden startar och alla medlemmar kan nominera sin kandidat på OK Västerbottens webbplats.
 2. Höst/vinter: Valberedningen går igenom alla förslag till ägarombud, intervjuar de mest intressanta kandidaterna och väljer sedan ut de som är mest lämpliga för uppgiften.
 3. Vår: Medlemmarna röstar på den kandidat som de tycker är lämpligast. Röstningen sker digitalt via OK Västerbottens webbplats under ett par veckor, eller på station under medlemsdagen.
 4. Vår: Vi arrangerar en medlemsdag på alla våra bemannade stationer, fylld med aktiviteter och erbjudanden. De medlemmar som inte röstat digitalt kommer under medlemsdagen få möjlighet att rösta på sin favoritkandidat på plats.
 5. Vår: 1 ägarombud och 1 ersättare utses på vardera bemannad station och väljs på två år. Deras syfte är att föra medlemmarnas talan och att arbeta för att utveckla OK Västerbotten och respektive station. Tillsammans med övriga ägarombud i länet utgör de sedan ägarombudsrådet, ett råd som möts minst två gånger per år och som bereder frågor inför föreningsstämman. Ersättaren är bara med på stämman om ordinarie ombud är frånvarande.
 6. Föreningsstämman arrangeras varje år och utgörs av ägarombuden.